De observaties van David Axe: een Amerikaan in Kamp Holland

De Amerikaan David Axe is een ervaren oorlogsjournalist. In juni 2007 is hij voor het eerst in Afghanistan, op Kamp Holland -  precies in de week van de slag om Chora. Wat registreert deze outsider? Goede koffie en internet. Maar dat niet alleen. Drie observaties van een outsider in Kamp Holland. 

De observaties van David Axe: een Amerikaan in Kamp Holland

Bekijk de nieuwe webdocu: de evaluatie van onze missie in Afghanistan

Na maanden onderzoek naar de Nederlandse missie in Afghanistan blijft nog een belangrijke vraag over: waarom is de missie nooit goed geëvalueerd? In deze webdocu gaat Sinan Can langs bij experts, die uitleggen waarom zo'n evaluatie nuttig is.

Bekijk de nieuwe webdocu: de evaluatie van onze missie in Afghanistan

Uruzgan: Was er wel een plan?

In Nederland staat defensie onder civiel gezag. Dat betekent dat de politiek verantwoordelijk is voor de inzet van het leger. Het betekent ook dat politici de doelen stellen. Bij de missie naar Uruzgan gebeurde dit niet, blijkt uit gesprekken met militairen. Daardoor moest elke commandant het zelf uitzoeken. “In Uruzgan bepaalde de TFU-commandant negen van de tien keer zelf welke doelen hij wilde nastreven.”

Uruzgan: Was er wel een plan?

Vrouwelijke veteranen over hun missie

De helft van de personeelsleden van defensie heeft te maken met pesterijen en intimidatie – vooral vrouwen en anderen uit minderhedengroepen. Dat blijkt uit een kritisch rapport dat vandaag werd gepubliceerd door het Sociaal Cultureel Planbouw over diversiteit en inclusiviteit bij defensie. De redactie vroeg zich af: hoe verging het ‘onze meiden’ tijdens hun missie in Afghanistan?

Vrouwelijke veteranen over hun missie

Op zoek naar de Timo Girls School: Telkens minder berichten uit Uruzgan

“Ik ben zeer benieuwd of u de Shah Mansoor school bezocht heeft. En als dat zo is of u er iets over kan en wil vertellen?” Met die vraag neemt Ruud Smeehuijzen contact op met de redactie. En om die vraag te beantwoorden, ging fieldproducer Wali Hashimi voor de redactie aan het werk. Dat bleek niet gemakkelijk. 

Op zoek naar de Timo Girls School: Telkens minder berichten uit Uruzgan

Nabestaanden van de slag om Chora

In de tweede aflevering van Onze Missie in Afghanistan kwamen de Afghaanse slachtoffers van de slag om Chora al aan het woord. De verhalen van Abdul Raziq, Navid Mohamed Noorzai, Haji Mahmed Nader en Malem en Basharmal Kakar zijn uitgebreider dan in de documentaire te zien is. Hier vertellen ze hun hele verhaal. 

Nabestaanden van de slag om Chora

Radio doc: Eigen Risico

Hoe vlieg je door een gordijn van angst? In dit mooie radio-verhaal vertelt Bette Dam hoe ze Afghanistan ontdekte, het gordijn onderdeel maakt van haar verhaal en op zoek gaat naar de vraag: wat doen we hier?

Radio doc: Eigen Risico

Uruzgan, de Betuwe van Afghanistan?

“Niet gaan”, zei Qader Shafiq toen hij in 2005 bij het programma Buitenhof aanschoof. “Die missie kan niet slagen. Of betrek op z’n minst de Afghanen er veel meer bij.” We zijn nu ruim tien jaar verder. Hoe kijkt hij naar het huidige debat? Shafiq: "Probeer het niet te lijmen." 

 

Uruzgan, de Betuwe van Afghanistan?

'Hoeveel van hen zijn inmiddels gesneuveld of gestopt?'

Toen Peter Metselaar de documentaire ‘De weg naar Kamp Holland’ aan het kijken was, veerde hij aan het eind even op: in het fragment over de trainingsmissie EUPOL herkende hij zijn oud-student, politieman Abdulhaq. “Wat goed om te zien dat hij daar nog steeds aan het werk is.”

'Hoeveel van hen zijn inmiddels gesneuveld of gestopt?'

Scherp maar respectvol: Dennis vs Neshje

Op Facebook reageerden veel kijkers op de twee documentaires van Onze missie in Afghanistan, vooral op deel 2, 'De Slag om Chora'. Deze online discussie springt eruit: hard tegen hard, maar het blijft respectvol.

Scherp maar respectvol: Dennis vs Neshje

Opnieuw: vechten of opbouwen

Bij de uitzending van Pauw (13 december) werd een oude discussie nog eens dunnetjes overgedaan: was de Nederlandse missie naar Afghanistan nu een vecht- of een wederopbouwmissie? In Nederland woekerde die discussie in 2006 volop, maar werd beslecht na een documentaire van Vik Franke. 

Opnieuw: vechten of opbouwen
De strijdRedactieComment

Noot van de redactie

“Als je door een rietje kijkt, zie je moed en doorzettingsvermogen. Zoom je uit, dan zie je tekort aan manschappen en gebrek aan politieke strategie.” Deze opmerking zat tijdens het maken van de verhalen voor Onze missie in Afghanistan, constant in ons achterhoofd.

De strijdRedactieComment
Noot van de redactie
De strijdRedactieComment

Het hele interview: Veteraan Oscar

"Toen begonnen ze te schieten met mortieren. Dat was het begin van wat later de Slag om Chora is gaan heten." Oscar zag met eigen ogen de schade na de slag, die een dag na dit vooral begon. Een slag die hem en zijn collega's aan Srebrenica deed denken. 

De strijdRedactieComment
Het hele interview: Veteraan Oscar

Terugblik op Pauw met Natalie Righton

Natalie Righton deed 3 jaar verslag vanuit Afghanistan. Nu is ze parlementair verslaggever voor de Volkskrant. Ze zat aan tafel bij Pauw. Drie gedachten naar aanleiding van dat gesprek. 

Terugblik op Pauw met Natalie Righton
RedactieComment

Aflevering 1: De weg naar Kamp Holland

Heb je de uitzending gezien en wil je meer weten? In deze samenvatting zetten we alle extra verhalen, achtergronden en onderzoek dat voor dit project werd uitgevoerd, op een rij. Zo kun je zelf de documentaire checken.

RedactieComment
Aflevering 1: De weg naar Kamp Holland

Het hele interview: ex-talib Mullah Mujahed over de Nederlandse aanwezigheid

Twee decennia geleden was Sakhi Dad Mullah Mujahed een talibancommandant met een flink schare manschappen - duizenden, naar eigen zeggen. Hij werd in 1996 krijgsgevangene gemaakt, maar werd in 2001 vrijgelaten door de regering-Karzai.

Het hele interview: ex-talib Mullah Mujahed over de Nederlandse aanwezigheid

Verdieping: ‘Onafhankelijkheid is een ingewikkeld begrip hoor.’

De organisatie The Liaison Office leverde het rapport dat de belangrijkste bouwsteen is van de eindevaluatie van de missie naar Uruzgan. Dat is de politieke verantwoording over vier jaar Nederlandse betrokkenheid in Afghanistan. Hoe kwam die evaluatie tot stand?

 Verdieping: ‘Onafhankelijkheid is een ingewikkeld begrip hoor.’

Tip: Zembla uitzending uit 2006 terugkijken

In 2006 maakt Zembla een uitzending over de Nederlandse missie in Uruzgan die nog altijd relevant is. Waarom? Veel van de voorspellingen bleken uit te komen.

Tip: Zembla uitzending uit 2006 terugkijken

PTSS: 'Ik dacht dat ik gek werd.'


De strijd stopt niet voor elke militair nadat de oorlog voorbij is. Veel veteranen kampen na uitzending met aanpassingsproblemen. We spraken met enkelen van hen. Ook dit is onderdeel van een terugblik op de missie in Afghanistan.

PTSS: 'Ik dacht dat ik gek werd.'

Grip op resultaten van Nederlandse missie ontbreekt

Het is moeilijk om een goed beeld te krijgen van de resultaten van de Nederlandse opbouwwerkzaamheden in Uruzgan. Nadat de Nederlanders vertrokken heeft er geen monitoring plaatsgevonden en onafhankelijk onderzoek ontbreekt. Wat weten we wel?

Grip op resultaten van Nederlandse missie ontbreekt

Het hele interview: Pieter Cobelens blikt terug op zijn missie

Bij het plannen van de missie naar Uruzgan was toenmalig generaal Cobelens als Directeur Operaties de drijvende kracht. Hij voerde al in 2004 informele gesprekken over een missie naar Zuid-Afghanistan en was de spin in het web tijdens de voorbereiding. Nu kijkt het met gemengde gevoelens terug.

Het hele interview: Pieter Cobelens blikt terug op zijn missie

Opium bestrijden met Saffraanbollen

Naast wapens en ander militair materieel bracht Nederland ook honderd ton saffraanbollen mee naar Uruzgan. Drie bevlogen ondernemers zouden daarmee de strijd aangaan met opium. Was het genoeg om de Afghaanse boeren van die lucratieve papaverteelt - en inkomstenbron van de taliban -  af te helpen?

Opium bestrijden met Saffraanbollen