Belangrijke begrippen

Belangrijke begrippen

AEF: Afghan Eradication Force, de unit die counter-narcotics werk uitvoert. De provincies Uruzgan en Helmand zijn de grootste producent van papaver, de grondstof voor opium.

ANA: Afghan National Army

ANP: Afghan National Police

ANSF: Afghan National Security Forces

ASP: Afghan Standby Police

CIMIC: Samenwerking tussen civiele en militaire eenheden. Vaak om  het werk van NGO’s in gebieden van conflict mogelijk te maken.

IED: Improvised Explosive Device, zelfgemaakte bommen, meestal bermbommen. 

ISAF: International Security Assistance Force. De VN-missie in Afghanistan. Een missie die, nadat de taliban verdreven waren door de Verenigde Staten, de nieuwe interim-regering moest helpen het land verder veilig te maken en te stabiliseren.

Jirga: Stammenbijeenkomst gericht op consensus waarin maatschappelijk zaken worden besproken.

NAVO: Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Militair verdrag dat in 1949 tot stand kwam tussen Amerika, Canada en Europese landen, waaronder Nederland. Als een van deze lidstaten wordt aangevallen, wordt dat uitgelegd als aanval op álle aangesloten landen. Deze afspraak (Artikel 5) werd pas éénmaal van toepassing bevonden: na de aanslagen op 11 september 2001. 

OMF: Opposing Military Forces, de term waarmee de vijand (meestal de taliban) wordt omschreven in documenten van ISAF.

Pashtun: grootste bevolkingsgroep in Afghanistan (42%). Woont vooral in het zuiden. De traditionele achterban van de taliban. Andere bevolkingsgroepen zijn Tadzjieken, Hazaren, Oezbeken en Aimak. 

PRT: Provinciaal Reconstructie Team, teams die verantwoordelijk zijn voor de wederopbouw in de Afghaanse districten. In 2004 werd in Baghlan (noord-Afghanistan) een Nederlands PRT opgericht. Vanaf augustus 2006 was de Nederlandse PRT vier jaar lang verantwoordelijk voor de wederopbouw projecten in Uruzgan.

RCS: Regional Command South voor ISAF. De zuidelijke provincies Nimruz, Helmand, Kandahar, Zabol, Uruzgan en DaiKondi werden vanuit dit centrum in Kandahar aangestuurd. In deze regio lag de provincie Uruzgan waar Nederland van augustus 2006 tot december 2010 leading nation was. 

Shura: Bijeenkomst waarin bestuurlijke en maatschappelijke zaken worden besproken.

Taliban: islamitische beweging in Afghanistan en Pakistan. In Afghanistan hadden de taliban een tijdlang in Kabul de macht en het grootste deel van het land in handen, dat ze gewapenderhand hadden veroverd. Voeren momenteel een guerilla oorlog tegen de regering die gesteund wordt door internationale troepen. 

TFU: Task Force Uruzgan, de Nederlandse bijdrage aan ISAF in Zuid-Afghanistan. TFU maakte onderdeel uit van de internationale troepenmacht ISAF en bestond uit een PRT (zie onder), een Battlegroup (infanteriebataljon) en een luchtmachtdetachement.

UNAMA: United Nations Assistance Mission in Afghanistan. De politieke missie van de Verenigde Naties, die de nieuw gevormde Afghaanse regering en burgers bijstaat in de wederopbouw van het land. Het mandaat van UNAMA verloopt in maart 2017.

Weet je meer? Is er een correctie nodig? Stuur ons een mail. Dat stellen we op prijs: info@missieafghanistan.nl!